Հայ նոր գրականության պատմություն, Հատոր 1

Գրքի շապիկի երեսը
Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ Հրատարակչություն, 1962

From inside the book

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ