SDS.

Գրքի շապիկի երեսը
Vintage Books, 1974 - 752 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - MiaCulpa - LibraryThing

A very informative and (to my eye at least) comprehensive account of the rise of the Students for a Democratic Society to its spectacular crash and metamorphosis into the Weather Underground. A lot of ... Read full review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - missmath144 - LibraryThing

About the rise and fall of SDS, from a very straight intellectual discussion group run by Robert's Rules of Order to the Weathermen. Read full review

Բովանդակություն

A Decade of Defiance
3
Reorganization 19601962
13
Reform 19621965
70
Հեղինակային իրավունք

8 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (1974)

Kirkpatrick Sale is the secretary of the E. F. Schumacher Society, a contributing editor of "The Nation, " and the author of nine previous books, including "Conquest of Paradise: Christopher Columbus and the Columbian Conquest" and "Rebels Against the Future: The Luddites and Their War on the Industrial Revolution."

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ