Cosmology: The Science of the Universe

Գրքի շապիկի երեսը
Cambridge University Press, 16 մրտ, 2000 թ. - 567 էջ
0 Գրախոսություններ
Cosmology: The Science of the Universe is a broad introduction to the science of modern cosmology, with emphasis on its historical origins. The first edition of this best-selling book received worldwide acclaim for its lucid style and wide-ranging exploration of the universe. This eagerly awaited second edition updates and greatly extends the first with seven new chapters that explore early scientific cosmology, Cartesian and Newtonian world systems, cosmology after Newton and before Einstein, special relativity, observational cosmology, inflation and creation of the universe. All chapters conclude with a section entitled Reflections containing provocative topics that will foster lively debate. The new Projects section, also at the end of each chapter, raises questions and issues to challenge the reader.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Այլ խմբագրություններ - View all

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Modern Cosmology
S Bonometto,V. Gorini,U. Moschella
Դիտել հնարավոր չէ - 2001
Crucial questions about the future
Allen M. Tough
Հատվածի դիտում - 1991
All Book Search results »

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ