The Philosophy of Plotinus: The Gifford Lectures at St. Andrews, 1917-1918, Հատոր 2

Գրքի շապիկի երեսը
Longmans, Green and Company, 1929

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - P_S_Patrick - LibraryThing

This is a decent overview and analysis of the philosophy of Plotinus, coming in 2 volumes with around 500 pages in total, originally given as talks in the rarely uninteresting Gifford series of ... Read full review

Բովանդակություն

Բաժին 1
1
Բաժին 2
2
Բաժին 3
37

7 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ