The Economic Regulation of Business and Industry: A Legislative History of U.S. Regulatory Agencies, Հատոր 3

Գրքի շապիկի երեսը
Bernard Schwartz
Chelsea House Publishers, 1973 - 3772 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Volume I
1540
INTERSTATE COMMERCE ACT 1887
1553
MANNELKINS ACT 1910
1654
Հեղինակային իրավունք

22 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ