Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty.

1846.

LONDON:

LONDON: Printed Ly WILLIAN Clowes and Sons, Stamford Street,

For Her Majesty's Stationery Office.

BETWEEN

HER MAJESTY

AND

THE KING OF DENMARK,

REGULATING THE COMMUNICATION BY POST

BETWEEN

THE BRITISH AND DANISH DOMINIONS.

Signed at London, June 26, 1846.

Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty.

1846.

LONDON:

CONVENTION

BETWEEN
HER MAJESTY

AND

THE KING OF DENMARK,

REGULATING THE COMMUNICATION BY POST

BETWEEN

THE BRITISH AND DANISH DOMINIONS.

Signed at London, June 26, 1846.

[Ratifications exchanged at London, August 11, 1846.]

CONVENTION.

CONVENTION.

HER Majesty the Queen of the DA Hendes Majestæt Dronningen United Kingdom of Great Britain af det Forenede Kongerige Storand Ireland, and His Majesty the britanien og Irland, og Hans MaKing of Denmark, being desirous jestæt Kongen af Danmark, önske at to promote the friendly relations fremme de venskabelige Forhold existing between the two countries, mellem de to Lande og, ved en ny and to regulate, by means of a new Overeenskomst at ordne PostforConvention, the communication by bindelsen imellem deres respective Post between their respective do- Besiddelser paa en mere liberal og minions upon a more liberal and fordeelagtig Grundvold, have de i advantageous basis, have named as dette (Eiemed udnævnt til deres their Plenipotentiaries for this pur- Befuldmægtigede, nemlig :pose, that is to say:

Her Majesty the Queen of the Hendes Majestæt Dronningen United Kingdom of Great Britain af det Forenede Kongerige Storand Ireland, the Right Honourable britanien og Irland, den meget George, Earl of Aberdeen, Viscount hæderlige Georg Greve af Aberdeen, Gordon, Viscount Formartine, Lord Viscount Gordon, Viscount FormarHaddo, Methlick, Tarvis, and Kellie, tine, Lord Haddo, Methlick, Tarvis, a Peer of the United Kingdom, a og Kellie, Pair af det Forenede Member of Her Majesty's Most Kongerige, Medlem af Hendes MaHonourable Privy Council, Knight jestæts meest hæderlige geheime of the Most Ancient and Most Noble Raad, Ridder af den ældgamle og Order of the Thistle, and Her Ma- höiadelige Tidselorden, Hendes Majesty's Principal Secretary of State jestæts förste Statssecretair for de for Foreign Affairs;

udenlandske Sager; And His Majesty the King of Og Hans Majestæt Kongen af Denmark, the Count Frederick Det- Danmark, Frederik Detlev Greve af lev de Reventlow, his Chamberlain, Reventlow, Hans Kammerherre, Grand Cross of the Order of Dane. Storkors of Dannebrog og Dannebrog with the decoration of the brogsmand, Commandeur af den Silver Cross, Commander of the Portugisiske Sto. Bento d'Avis, og Order of St. Bento d'Aviz of Portu- Ridder af den Preusiske röde (Ern gal, and Knight of the Order of the 2den Klasse, overordentlig Gesandt Red Eagle of Prussia of the Second og befuldmægtiget Minister ved det Class, His Danish Majesty's Envoy Storbritaniske Hof;

[ocr errors]
« ՆախորդըՇարունակել »