Reconstituting Sovereignty: Post-Dayton Bosnia Uncovered

Գրքի շապիկի երեսը
This expansive account of new theoretical approaches to international relations theory contains detailed genealogy of the nation-state structure including specifically Balkan nationalism and analyzes the Dayton Peace Accord. It will be useful for students, academics and policy makers working/studying in the fields of international relations, post-Cold War security, Balkan/Bosnian history and comparative politics.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

The Creation of Dispersed Vertical
17
A Constructed Entity
31
A Construction of Necessity
61
Հեղինակային իրավունք

5 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ