Conflict, Cooperation and Institutions in International Water Management: An Economic Analysis

Գրքի շապիկի երեսը
E. Elgar, 01 հնվ, 2007 թ. - 376 էջ
This book asks under which conditions cooperation is in the interest of the riparian countries sharing international waters, and how institutions must be designed to realize potential gains of cooperation. The author, Ines Dombrowsky, develops a conceptual framework that draws upon different economic theories, including the theory of external effects, non-cooperative game theory and transaction costs economics. She distinguishes the different types of externality problems inherent in international water management and specifies the institutional prerequisites for cooperation. She argues that the respective problems differ with respect to the need/requirement to define property rights and to establish enforcement mechanisms. The book also explores the role of issue linkage and of international organizations to foster cooperation.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Introduction
1
1 Problems of Fit and Problems of Interplay
9
2 Williamsons Economics of Institutions
23
Հեղինակային իրավունք

21 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ