Celluloid comrades: representations of male homosexuality in contemporary Chinese cinemas

Գրքի շապիկի երեսը
University of Hawai'i Press, 2006 - 247 էջ
At the turn of the twenty-first century, Chinese filmmakers produced a great number of films portraying male homosexuality.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Screening Homosexuality
19
Ang Lees The Wedding Banquet
41
Chen Kaiges Farewell My Concubine
69
Հեղինակային իրավունք

6 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ