Riders on the storm: my life with Jim Morrison and the Doors

Գրքի շապիկի երեսը
Delacorte Press, 01 օգս, 1990 թ. - 319 էջ
This is the first-ever inside story of the Doors as told by their drummer. Fans of Doors, and especially of lead singer and poet Jim Morrison, will be thrilled by the insights provided by someone who was thre every step of the way. 32 pages of photographs.

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - jbarr5 - LibraryThing

Riders on the Storm, My Life with Jim Morrison and the Doors by John Densmore I recall hearing one of the songs waiting in traffic in NY on our way back from NJ and they were playing the longer ... Read full review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - JWarren42 - LibraryThing

It's an okay book. Not magnificent, but not too bad. To those of us that have seen Stone's film, this seems like rehashing (try to remember that the book came first, though). I wish he'd have ended it ... Read full review

Բովանդակություն

Break On Through
1
Wild Child
11
Moonlight Drive
28
Հեղինակային իրավունք

19 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ