Collections of the Massachusetts Historical Society

Գրքի շապիկի երեսը
For the statement above quoted, also for full bibliographical information regarding this publication, and for the contents of the volumes [1st ser.] v. 1- 7th series, v. 5, cf. Griffin, Bibl. of Amer. hist. society. 2d edition, 1907, p. 346-360.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Hiſtorical Account of John Eliot the firſt miniſter of
5
Gov Dudleys Letter to the Counteſs of Lincoln 1631
36
Hiſtorical Sketch of the Life and Character of Col Ephraim
47
Հեղինակային իրավունք

13 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ