Legal Problems of International Economic Relations: Cases, Materials, and Text on the National and International Regulation of Transnational Economic Relations, Հատոր 1

Գրքի շապիկի երեսը
West Publishing Company, 1977 - 1097 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

LVII
21
PREFACE XV
22
TABLE OF STATUTES AND CONSTITUTIONS CITED LXV
27
Հեղինակային իրավունք

39 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ