The Feminine Dynamic in English Art, 1485-1603: Women as Consumers, Patrons and Painters

Գրքի շապիկի երեսը
A significant contribution to the understanding of sixteenth-century English art in an historical context, this study by Susan James represents an intensive rethinking and restructuring of the Tudor art world based on a broad, detailed survey of women's diverse creative roles within that world. Drawn principally from primary sources, this book presents important new research which examines the contributions of Tudor women in the formation, distribution and popularization of the visual arts, particularly portraiture and the portrait miniature. James highlights the involvement of women as patrons, consumers and creators of art in sixteenth-century England and their use of the painted image as a statement of cultural worth.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Introduction
1
Patronage and Consumption
7
Painting as Presentation
79
Հեղինակային իրավունք

7 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ