International Organizations

Գրքի շապիկի երեսը
Psychology Press, 2001 - 204 էջ

This widely used textbook continues to provide students with an introduction to International Organisations, exploring their rise, their development in the 20th century and accounting for their significance in the modern international political and economic system.
The third edition:

  • has been fully revised and updated
  • continues to offer a unique concise, yet comprehensive, approach, giving students an accessible and manageable introduction to this core part of International Relations
  • offers authoritative guides to further reading.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Definitions and history
1
Classification of international organizations
35
Role and function of international organizations
65
Functions of international organizations
92
Global governance
108
Writings on international organizations
112
Conclusions 110
148
the future
174
Bibliography
182
Index
198
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ