Beach Boy

Գրքի շապիկի երեսը
The story of Cyrus, a 10 year-old living in Bombay. Neglected by his family he scrounges companionship and meals from neighbouring families.

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - manjusha - LibraryThing

The book started off reasonably well but the overly descriptive descriptions should have sounded alarm bells as I turned to page 2. Perhaps Beach Boy would appeal to all those homesick Mumbai-kars who ... Read full review

BEACH BOY

Հաճախորդի կարծիքը  - Kirkus

London-based Vakil manages extraordinary things in this debut as he conveys the sights, smells, and especially the tastes of his native Bombay through the voracious appetites of a movie-mad, sex ... Read full review

Բովանդակություն

Բաժին 1
33
Բաժին 2
38
Բաժին 3
132
Հեղինակային իրավունք

2 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ