Advances in Inorganic Chemistry

Գրքի շապիկի երեսը
Academic Press, 20 հոկ, 1998 թ. - 558 էջ
Advances in Inorganic Chemistry presents timely and informative summaries of the current progress in a variety of subject areas within inorganic chemistry, ranging from bioinorganic to solid state. This acclaimed serial features reviews written by experts in the area and is an indispensable reference to advanced researchers. Each volume of Advances in Inorganic Chemistry contains an index, and each chapter is fully referenced.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Chapter 1 The Octahedral M6Y8 and M6Y12 Clusters of Group 4 and 5 Transition Metals
1
Chapter 2 Recent Advances in NobleGas Chemistry
51
Chapter 3 Coming to Grips with Reactive Intermediates
101
Chapter 4 Toward the Construction of Functional SolidState Supramolecular Metal Complexes Containing CopperI and SilverI
173
Properties Structures and Reactivity
305
Chapter 6 CalciumBinding Proteins
441
Properties and Reactions
495
Index
543
Contents of Previous Volumes
555
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Advances in Inorganic Chemistry, Volume 42

Մասամբ դիտվող - 1995

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ