The encyclopedia of religion, Volume 13

Գրքի շապիկի երեսը

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - gmicksmith - LibraryThing

The question of the Human Body (Eliade, Mircea, Encyclopedia of Religion, Vol. 6, God - Ichi, 6:499) and its disposition is intriguing. What survives human life? Organic life exists for a finite ... Read full review

The Encyclopedia of religion

Հաճախորդի կարծիքը  - Not Available - Book Verdict

Young, editor of An Anthology of Sacred Texts By and About Women (Crossroad, 1993), has produced a monumental work containing more than 600 articles and more than 300 photographs with information ... Read full review

Բովանդակություն

Բաժին 1
1
Բաժին 2
528
Բաժին 3
531
Հեղինակային իրավունք

7 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ