Frank Lloyd Wright Collected Writings: 1894-1930

Գրքի շապիկի երեսը
New York, 1992 - 352 էջ
This volume begins with the exciting new contribution of three previously unpublished lectures the young Wright delivered to Chicago audiences as he expounded his basic philosophy of architecture, and ends with his famed "Kahn Lectures", given at Princeton University in 1930. 110 illustrations, 50 in color.

From inside the book

Բովանդակություն

PREFACE
7
1894
17
1896
27
Հեղինակային իրավունք

12 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ