The complete book of Oscar fashion: Variety's 75 years of glamour on the red carpet

Գրքի շապիկի երեսը
Reed Press, 01 հոկ, 2003 թ. - 188 էջ
A lavishly illustrated display of celebrity fashion encompasses seventy-five years of Oscar glamour and glitter, capturing in more than five hundred photographs the stunning gowns, outrageous fashion mistakes, and risky statements, all in honor of the seventy-fifth anniversary of the Academy Awards. 50,000 first printing. $75,000 ad/promo.

From inside the book

What people are saying - Write a review

The Complete Book of Oscar Fashion: Variety's 75 Years of Glamour on the Red Carpet

Հաճախորդի կարծիքը  - Not Available - Book Verdict

Fun and enjoyable are the words that best describe this trivia book featuring the fashion trends, as well as fashion faux pas, of Oscar presenters, winners, and nominees over the 75-year history of ... Read full review

Բովանդակություն

Fashion Preview
8
A Grand Tradition Commences
14
The Very First Ceremony
16
Հեղինակային իրավունք

94 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ