Stalin

Գրքի շապիկի երեսը
An account of the life of the man who shaped the Soviet Union, from pre-revolutionary Russia to its evolution as a superpower and the descent of the "Iron Curtain."

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

CHILDHooD AND YOUTH II
12
A PROFEssIon AL REvo LUTIONARY
22
CoMMIss AR For NATIONALITIES
45
Հեղինակային իրավունք

15 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ