The Mechanism of Catastrophe: The Turkish Pogrom of September 6-7, 1955, and the Destruction of the Greek Community of Istanbul

Գրքի շապիկի երեսը
greekworks.com, 01 հնվ, 2005 թ. - 659 էջ
"On the night of September 6-7, 1955, the Greek community of Istanbul was violently struck throughout the expanse of Turkey's most important metropolis. Within hours, businesses, homes, and even the churches of the Greeks were in ruins, with the British press calculating the damage at $100 million. It was the beginning of the end for the ethnic descendants of the city's founders, who had settled this eastern tip of Europe two and a half millennia earlier. This vicious and unprovoked attack quickly became entangled in the Cold War politics of the time, and the truth of it was just as quickly suppressed. Now, on the fiftieth anniversary of the mass destruction, Speros Vryonis has painstakingly reconstructed the events of that night in his magisterial work, The Mechanism of Catastrophe: The Turkish Pogrom of September 6-7, 1955, and the Destruction of the Greek Community of Istanbul. . . ."--Jacket.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Chapter One
27
Chapter Two
99
Chapter Three
189
Հեղինակային իրավունք

7 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ