Fonetik og Fonologi

Գրքի շապիկի երեսը
Lindhardt og Ringhof, 29 նոյ, 2013 թ. - 436 էջ
Fonetik og Fonologi er en lærebog skrevet med henblik på de første år af undervisningen på bacheloruddannelsen i lingvistik. Bogen henvender sig også til audiologopæder og lærere i dansk for udlændinge og for hørehæmmede.

Til bogen hører en række lydeksempler, som kan åbnes via den hjemmeside, der linkes i forordet.

Fonetikken og fonologien studerer den lydlige side af sprogbeherskelsen og sprogudøvelsen. Fonetikken undersøger, hvordan talen frembringes af taleorganerne, beskriver dens fysiske (akustiske) egenskaber og undersøger, hvordan talen opfattes og forståe. Fonologien ser på sproglydene som funktionelle og psykologiske størrelser, der bærer sproglig kommunikation: de er to forskellige synsvinkler på det talte sprogs lydlige side.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Indledning
21
Talelydenes artikulation og fonetiske klassifikation
26
Skemaer
29
9
30
Lydskrift
31
Fonologiens grundbegreber
38
3
57
Taleorganerne
63
ser 230
230
Dansk fonologi tryk og længde
243
Dansk fonologi stavelsen og analysen
253
Dansk fonologi vokaler
265
ler efter r 277 14 4 1 c lange vokaler og stødvokaler
278
ler efter r 283 14 4 3 c lange vokaler og stødvoka
284
Dansk fonologi diftonger
293
skema 14 3 i fonologisk repræsentation
294

efter CY
66
6
77
Vokaler alment
81
The Vowel its Nature and Structure 1958 The Phonetic Society of Japan
96
tonger 103 6 3 8 d halvvokaler 103
103
Konsonanter alment
110
2
111
tegning af Peter Holtse
124
postalveolær polskkinesisk efter LM
145
Sammenhængende tale
176
Prosodi alment
188
Dansk fonologi indledning
206
Dansk fonologi stødet
214
Dansk fonologi konsonanter
300
Dansk fonologi nyere udviklinger
330
Tonegangen i dansk
336
Fonologiske systemer og processer
351
Distinktive træk
377
3
379
5
381
7
404
Citerede sprog
408
IPAs oversigt
418
Glossar
424
Indeks
438
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ