The Epic of New York City

Գրքի շապիկի երեսը
Coward-McCann, 1966 - 640 էջ
In narrative form, this book attempts to trace the evolution of New York City and reveal its organic relationship to the rest of the United States and all the world. Spans the 400 years of its development from the wooded, hilly island that Giovanni da Verrazano called "a pleasant place" in 1524, to the vast, vital metropolis of today.

From inside the book

What people are saying - Write a review

The Epic of New York City: A Narrative History

Հաճախորդի կարծիքը  - Not Available - Book Verdict

Ellis's 1966 volume chronicles several centuries of New York City history. The story covers everything from riots, scandals, and dirty politics to the construction of the Statue of Liberty, Brooklyn ... Read full review

The epic of New York City

Հաճախորդի կարծիքը  - Not Available - Book Verdict

LJ's reviewer praised Ellis's 1966 epic for its "easy narrative flow, its comprehensible scope...its impressive bibliography." The text is chock-full of interesting tidbits about New York City from ... Read full review

Բովանդակություն

Manhattan Is Discovered
11
First Settlers Arrive
23
Peter Stuyvesant Takes Command
41
Հեղինակային իրավունք

49 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ