Salvation Crystal Clear, Հատոր 2

Գրքի շապիկի երեսը
Sword of the Lord Publishers, 2000 - 288 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Chapter Page 1 The Most Important Event in Human History
13
Problems God Faces in Getting Us to Heaven
25
The Blood of Christ
41
What Happens When One Believes in Christ?
55
The Greatest Words Ever Spoken
65
You Can Know You Are Going to Heaven
75
Salvation Is a Gift to Be Received
83
Where Is Your Faith?
89
Bankrupt Sinners
159
Why Jesus Became a Man
167
The Value of a Soul
173
What Does God Really Count?
183
Assurance of Salvation
195
The Insanity of Sinners
211
How Can a Man Be Counted Good and Just Before God?
223
Father Forgive Them
235

Is Water Baptism Essential to Salvation?
99
The Sinners Appeal the Saviours Answer
115
A Mediator Between God and Man
127
The Determining Factor in Salvation
137
A Saviour for Sinners
147
It Is Time to Seek the Lord
245
The Things That Accompany Salvation
259
The Love of Jesus Christ for Lost Sinners
271
Repent of What?
283
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Heart for God
Chappell, Paul
Մասամբ դիտվող - 1995

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ