Birthplace of an Army: A Study of the Valley Forge Encampment

Գրքի շապիկի երեսը
Commonwealth of Pennsylvania, Pennsylvania Historical and Museum Commission, 1976 - 145 էջ
Washington wintered his troops at Valley Forge from December 19, 1777 to June 19, 1778. The encampment is located mainly in Upper Merion Township, Montgomery County, Pennsylvania. The National Park headquarters and a portion of the camp are located in Schuylkill and Tredyffrin townships in Chester County.

From inside the book

Բովանդակություն

THE ROAD TO MOUNT JOY
1
UNLESS Some Great And Capital CHANGE TAKES PLACE
17
THE POOR SICK SUFFER MUCH THIS COLD WEATHER
37

4 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ