Babel

Գրքի շապիկի երեսը
Putnam, 24 փտվ, 1978 թ. - 202 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - datrappert - LibraryThing

Smith's poetry has its moments, but I prefer when she mixes it with a great band and shows herself to be one of the greatest rock 'n' roll singers of all time on classic albums such as Easter and Radio Ethiopia. Read full review

Review: Babel

Հաճախորդի կարծիքը  - Jim - Goodreads

Read this book when it came out. I carried this around with me all the time it seems. I remember it being beautiful, magical prose/poetry. I was a huge patti fan at the time, and have still not ... Read full review

Բովանդակություն

bread
103
konya the shepherd
112
thermos
121
Հեղինակային իրավունք

10 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ