The Military Life of Frederick the Great

Գրքի շապիկի երեսը
Atheneum, 1986 - 407 էջ
2 Գրախոսություններ
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
"Frederick II (German: Friedrich II.; 24 January 1712? 17 August 1786) was King in Prussia (1740?1786) of the Hohenzollern dynasty. He is best known for his brilliance in military campaigning and organization of Prussian armies. He became known as Frederick the Great (Friedrich der Große) and was nicknamed Der Alte Fritz ("Old Fritz"). He was a grandson of George I of Great Britain, and a nephew of George II."--Wikipedia.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

One Origins
1
Two The Silesian Wars 17405
21
Three The Armed Camp 174556
76
Հեղինակային իրավունք

5 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ