United States Congressional Serial Set

Գրքի շապիկի երեսը
U.S. Government Printing Office, 1913
Reports, Documents, and Journals of the U.S. Senate and House of Representatives.

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - juniperSun - LibraryThing

One of the hardest books I have ever read. LaDuke does not hesitate to rub our noses in the abuses perpetrated by European invaders over the last several centuries. I had hoped for more positive ... Read full review

Բովանդակություն

Letters of transmittal 1112
11
Age of female workers by industries 1922
19
Conjugal condition and industry 2628
26

10 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ