Literary Criticism; an Introductory Reader

Գրքի շապիկի երեսը
Lionel Trilling
Holt, Rinehart, and Winston, 1970 - 629 էջ
0 Գրախոսություններ
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

What Is Criticism?
1
Ion
29
The Republic Book X
40
Հեղինակային իրավունք

39 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ