Helena: Princess Reclaimed : the Life and Times of Queen Victoria's Third Daughter

Գրքի շապիկի երեսը
Begell House, 1999 - 166 էջ
Princess Helena was the third of Queen Victoria's five daughters. Carl Ruland was Prince Consort's Germanborn librarian and sometime tutor to the Royal children. He left Windsor after three and a half years in the employment of the Royal Family. And Helena became Princess Christian (of Schleswig Holstein Sonderburg Augustenburg) when she marred Prince Christian, an impoverished continental prince, in 1866.

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - briandrewz - LibraryThing

This book, though frightfully thin, is a very interesting study of one of the least known of Queen Victoria's children. I found the book to be particularly insightful about the princess's use of the ... Read full review

Բովանդակություն

Contents
1
Placid plump dowdy and ?
30
Frogmore and Cumberland Lodge
55
Հեղինակային իրավունք

6 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ