The Cave

Գրքի շապիկի երեսը
When a young man of the Tennessee hill country is trapped deep in a newly discovered cave, an entire community is caught up in mass hysteria and important changes in the lives of the principal characters are set in motion.

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - Carol420 - LibraryThing

Didn't really care for the book. It's an old book, reprinted in 1987. It was too political and stereotyped the people a little too much for me. Read full review

THE CAVE

Հաճախորդի կարծիքը  - Kirkus

Here is one of the South's most gifted and versatile writers with a new theme, handled in- for him- a wholly new vein. It is a powerful and haunting and often distastefully crude portrait of a ... Read full review

Բովանդակություն

Բաժին 1
3
Բաժին 2
36
Բաժին 3
54
Հեղինակային իրավունք

18 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ