Jungian Dream Interpretation: A Handbook of Theory and Practice

Գրքի շապիկի երեսը
Inner City Books, 1983 - 127 էջ
Comprehensive guide to an understanding of dreams in light of the basic principles of analytical psychology. Particular attention to common motifs, the role of complexes, and the goal and purpose of dreams.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Preface
7
Complex and Archetype
13
The Individuation Process
19
The Jungian Approach to Dreams
34
Questions of Technique
54
The AffectEgo and Dreams
61
Points to Remember
67
EgoImages and Complexes in Dreams
68
Common Dream Motifs
80
The Dream Frame
89
Symbolism in Alchemy
96
The Two Tensions of Dream Interpretation
112
Notes
118
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ