Electromagnetics

Գրքի շապիկի երեսը

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

The Static Electric Field
11
The Static Electric Field in Dielectrics
56
The Steady Electric Current
112
Հեղինակային իրավունք

30 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Հեղինակի մասին (1984)

Kraus, Taine G. McDougal Chair Professor of Electrical Engineering and Astronomy, Emeritus, The Ohio State University.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ