New perspectives on the early republic: essays from the Journal of the early republic, 1981-1991

Գրքի շապիկի երեսը
University of Illinois Press, 01 հնս, 1994 թ. - 478 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

The Significance of the Early Republic
1
Gordon S Wood The Significance of the Early Republic 8 Spring 1988
9
American Civic Culture
23
Հեղինակային իրավունք

18 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (1994)

Ralph D. Gray is Professor Emeritus of History, IUPUI, founding editor of the Journal of the Early Republic, and author or editor of a number of books, including The National Waterway: A History of the Chesapeake and Delaware Canal, 1796-1985 and Indiana History: A Book of Readings.

MICHAEL A. MORRISON is a David Ross Boyd Professor of Physics and English at the University of Oklahoma, Norman.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ