A History of the Breast

Գրքի շապիկի երեսը
Alfred A. Knopf, 1997 - 331 էջ
This engrossing work of original research is the first to consider how the breast has been perceived in the Western world from ancient days to the present - how it has been understood in religion, in the arts, in medicine, in psychoanalysis (by Freud as erotically secondary to the phallus, then by Melanie Klein as the original object of desire).

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - empress8411 - LibraryThing

An interesting and amusing book, this was read for a college course on the history of women. I recommend as good starter book on the history - a book to use as a springboard for deeper studies. Read full review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - ratastrophe - LibraryThing

This book was interesting, but it expanded upon knowledge I already had rather than teaching me anything new. My primary complaint is that when the book hit the modern era (modern relative to the book ... Read full review

Բովանդակություն

GODDESSES PRIESTESSES BIBLICAL
9
ORBS OF HEAVENLY FRAME
49
BOSOMS FOR THE NATION
105
Հեղինակային իրավունք

1 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ