Where North Meets South: Cities, Space, and Politics on the U.S.-Mexico Border

Գրքի շապիկի երեսը
Center for Mexican American Studies, University of Texas at Austin, 1990 - 289 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

U S Mexico Border Issues Reported in Selected Mass
1
Media Publications in the United States 19801986
9
Boundaries in Global Perspective
13
Հեղինակային իրավունք

49 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ