The Makings of Modern Afghanistan

Գրքի շապիկի երեսը
Palgrave Macmillan, 15 նոյ, 2008 թ. - 258 էջ
Examines the evolution of the modern Afghan state in the shadow of Britain’s imperial presence in South Asia during the first half of the nineteenth century, and challenges the staid assumptions that the Afghans were little more than pawns in a larger Anglo-Russian imperial rivalry known as the ‘Great Game’.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Introduction
1
The Power of Colonial Knowledge
11
The Myth of the Great Game
34
Հեղինակային իրավունք

8 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (2008)

B. D. HOPKINS  is currently research fellow at Corpus Christi College Cambridge, UK. He has also been a Fellow in the Department of International History at the London School of Economics. His research and teaching interests include South Asian history, British imperialism, the history of Afghanistan and the Northwest Frontier.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ