The Cleveland Street scandal

Գրքի շապիկի երեսը
W. H. Allen, 01 հնվ, 1976 թ. - 266 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - EricCostello - www.librarything.com

I have to say I was disappointed in reading this book. The scandal seemed to be something of a damp squib, with only a few underlings actually tried and convicted. It seemed to me (in a bit of a ... Read full review

Բովանդակություն

List of illustrations
9
The House in Cleveland Street
20
The Trial of Ernest Parke
106
Հեղինակային իրավունք

4 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ