Comic Transformations in Shakespeare

Գրքի շապիկի երեսը
In this study of Shakespeare's ten early comedies, from "The Comedy of Errors" to "Twelfth Night," the concept of a dynamic of comic form is developed.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Shakespeares New Comedy
1
My glass and not my brother
22
Kate of Kate Hall
37
Հեղինակային իրավունք

12 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ