Between Development and Underdevelopment: The Precocious Attempts at Industrialization of the Periphery, 1800-1870

Գրքի շապիկի երեսը
Librairie Droz, 1991 - 438 էջ
Res. en inglés y francés.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

How and Not Why? Economic Inequalities Between 1800
1
Does It Pay to Be Late?
43
The Contrasting Examples of
103
Obstacles to Early Industrialization in the Middle East
143
MuhammadAlis Egypt 18051848 A Command Economy
181
Les tentatives dindustrialisation dAhmed Bey 18371855
219
de la protoindustrialisation à
229
Continuity and Change in Mexican Manufacturing 1800
255
Industry Without Industrialization The Italian Peninsula
303
The Obstacles to Early Industrialization in Portugal
347
Les tentatives dindustrialisation précoces dans les provinces
381
Retrospective Investigation of Industrial Development
395
ABOUT THE CONTRIBUTORS SUR LES AUTEURS 411 ABOUT THE CONTRIBUTORS SUR LES AUTEURS
419
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ