Samuel Beckett's Waiting for Godot: A Reference Guide

Գրքի շապիկի երեսը
Praeger Publishers, 2005 - 167 էջ
No modern play in the western dramatic tradition has provoked as much controversy or generated as much diversity of opinion as Samuel Beckett's Waiting for Godot. Since its initial production in 1953, it has revolutionized the stage throuugh its ostensibly plotless form. It continues to be performed and is widely studied by high school students, undergraduates, and scholars. This guide conveniently introduces the play and synthesizes the vast body of critical reactions to it. The initial chapters summarize the play and discuss its origins and editions. The guide then looks at the cultural, historical, and intellectual contexts surrounding Beckett's work. It then analyzes Beckett's dramatic art and gives full coverage of the play's performance history. A concluding bibliographical essay surveys the growing body of scholarship on this important work.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Texts
13
Intellectual Contexts
47
Dramatic Art
69
Հեղինակային իրավունք

2 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (2005)

William Hutchings is Professor of English at the University of Alabama, Birmingham.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ