Speeches & Documents on Indian Policy, 1750-1921: India as a British dependency 1858-1914

Գրքի շապիկի երեսը
Arthur Berriedale Keith
H. Milford, Oxford University Press, 1922

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

William Ewart Gladstone House of Commons
67
Indian Councils Act 1892 55 56 Vict c 14
76
Lord Courtney of Penwith House of Lords
98

11 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ