Divine Inspiration of the Bible

Գրքի շապիկի երեսը
Sovereign Grace Publishers,, 2002 - 112 էջ
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Ընտրյալ էջեր

Բովանդակություն

There is a Presumption in Favor of the Bible
11
The Perennial Freshness of the Bible bears Witness to its Divine Inspirer
17
The Unmistakable Honesty of the Writers of The Bible Attests its Heavenly Origin
21
The Character of its Teachings evidences the Divine Authorship of the Bible
29
The Fulfilled Prophecies of the Bible bespeak the Omniscience of its Author
41
The Typical Significance of the Scriptures declare their Divine Authorship
49
The Wonderful Unity of the Bible attests its Divine Authorship
65
The Marvelous Influence of the Bible declares its Superhuman Character
71
The Miraculous Power of the Bible shows faith that its Inspirer is the Almighty
75
The Completeness of the Bible demonstrates its Divine Perfection
81
The Indestructibility of the Bible is a proof that its Author is Divine
85
Inward Confirmation of the Veracity of the Scriptures
89
Verbal Inspiration
95
Application of the Argument
103
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Strategic Level Spiritual Warfare
Michael S.B. Reid
Դիտել հնարավոր չէ - 2002

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ