A Blessed Company: Parishes, Parsons, and Parishioners in Anglican Virginia, 1690-1776

Գրքի շապիկի երեսը
Univ of North Carolina Press, 2001 - 477 էջ
In this book, John Nelson reconstructs everyday Anglican religious practice and experience in Virginia from the end of the seventeenth century to the start of the American Revolution. Challenging previous characterizations of the colonial Anglican establi

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Prologue
1
PARISHES
11
Local Governance ParishCounty
13
Parish Formation
17
The Parishs Twelve Bishops The Vestry
33
Levies
43
Provisions Parsons
48
Provisions Divine Services
57
The Divine Service
187
The Sermon
200
Rites of Passage
211
Pastoralia
233
PARISHIONERS
239
Adherents
241
Women
253
African Americans
259

Provisions Parishioners
70
PARSONS
85
Origins
87
Preparations for Ministry
107
Recruitment and Placement
122
Station
134
Metes and Bounds of Conduct
145
Clerical Lives
163
DIVINE SERVICES
185
Miscreants
273
Dissenters
282
A Blessed Company
290
EpilogUE
295
Biographical Directory of Virginias Anglican Parish Clergy 16901776
303
Tables
325
Notes
331
Index
463
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Հեղինակի մասին (2001)

John K. Nelson is professor emeritus of history at the University of North Carolina at Chapel Hill.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ