Shakespeare: A Life in Drama

Գրքի շապիկի երեսը
W. W. Norton & Company, 1997 - 403 էջ
"Stanley Wells commands particular attention. . . .In this new book he surveys with common sense, stylish prose, and the insight that comes from a lifetime of study, all the plays and poems, setting them against what is known of their creator's life. . . . He is particularly attentive to theatrical values and alludes regularly to modern stage productions." --Washington Post

From inside the book

What people are saying - Write a review

Shakespeare: a life in drama

Հաճախորդի կարծիքը  - Not Available - Book Verdict

Wells, who is director of the Shakespeare Institute in England and general editor of the "Oxford Shakespeare," shares his wealth of knowledge and experience in this study, which will appeal to anyone ... Read full review

Բովանդակություն

Man of the Theatre
22
THREE Comedies of Verona Padua Ephesus France
39
SIXTEEN A Lost Play Based on Don Quixote One Last English
372
SEVENTEEN Sir Thomas More A Funeral Elegy
391
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ