An Introduction to American Archaeology: South America

Գրքի շապիկի երեսը
Prentice-Hall, 1966 - 559 էջ
Intended to introduce the lay reader and the student to the broad field of American archaeology written in the period from October 1962 to mid-year 1965.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Eastern and Southern South America
434
The Chaco Area
452
The Pampean Area
458

5 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ