An Introduction to American Archaeology: South America, Հատորներ 1-2

Գրքի շապիկի երեսը
Intended to introduce the lay reader and the student to the broad field of American archaeology written in the period from October 1962 to mid-year 1965.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Approach and Organization
2
Peru
5
Peoples
9
Հեղինակային իրավունք

39 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ