Jack the Ripper: the final solution

Գրքի շապիկի երեսը

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - PaulStott - LibraryThing

If this is the best 'Ripperologists' can do, its no wonder the mystery remains unsolved! Given Knight could not see through the Bhagwan Shree Rajneesh my hopes were not high, but even I did not expect ... Read full review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - lucasmurtinho - LibraryThing

Ok, so Knight's theory is a complete fable full of flaws. But what a story. You can see through all the gaps in his reasoning and the jumped-on conclusions, but in your guts you'd really like it if it ... Read full review

Բովանդակություն

New Light on an Old Mystery
13
The Sickert Story
30
The Truth and Nothing but the Truth?
40
Հեղինակային իրավունք

16 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Հեղինակի մասին (1976)

Professor Stephen Knight Teaches in the English Department at the University of Wales at Cardiff.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ