American Ascendance and British Retreat in the Persian Gulf Region

Գրքի շապիկի երեսը
Springer, 07 հլս, 2008 թ. - 283 էջ
This book critically examines the origins of American diplomacy in the greater Persian Gulf region, arguing that it was the inability of the United States to contend effectively with the disintegration of British imperial authority in the Gulf that eventually led it to assume its current role in the region.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

and the Persian Gulf Region before 1951
13
Consolidation
77
Kennedy Macmillan
111
Johnson Wilson
141
The United States
169
Conclusion
201
Bibliography of Primary Sources 265
264
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (2008)

W. TAYLOR FAIN is an Assistant Professor of History at the University of North Carolina Wilmington, USA.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ