The Cambridge Ancient History, Հատոր 11

Գրքի շապիկի երեսը
Alan K. Bowman, Peter Garnsey, Dominic Rathbone
Cambridge University Press, 1982

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - DinadansFriend - LibraryThing

A solid, framework for further reading in the field of mostly Mediterranean history. We have here political history from Theodosius II to Maurice, with a good emphasis on North Africa and the near ... Read full review

Այլ խմբագրություններ - View all

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ