The Quotable Shakespeare: A Topical Dictionary

Գրքի շապիկի երեսը
Charles DeLoach
McFarland, Incorporated, 1988 - 544 էջ
This is a rich collection, thoroughly indexed, of 6,516 quotations, arranged under 1000 topics that cover almost the entire range of human effort and thought, from Ability to Zeal. It is an immense aid to writers, speakers and general readers.

From inside the book

Բովանդակություն

Wounds
7
164
14
Adulation
22
Հեղինակային իրավունք

30 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Harold Bloom's Shakespeare
Christy Desmet,Robert Sawyer
Դիտել հնարավոր չէ - 2004

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ